Nasi specjaliści

Brain institute - psychologia i psychiatria bydgoszcz

Braininstitute Violetta Kujawa

mgr Violetta Kujawa

Psychotraumatolog, pedagog i trener mnemotechniki i gimnastyki mózgu

Braininstitute Portret

mgr Bogna Kotulak

Psychoterapeuta

Braininstitute Portret 2

mgr Natalia Gałązka

Logopeda

IMG-20230517-WA00240000000

lek. Sonia Łazarz

Psychiatra

Nasze cele

Brain institute - psychologia i psychiatria bydgoszcz

Braininstitute Pomoc

NASZA MISJA

Naszą misją jest pomoc udzielana Wam zawsze wtedy, kiedy jej potrzebujecie, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne czy narodowe, orientacje seksualną, tożsamość płciową i niepełnosprawność.

Braininstitute Nasza misja

JESTEŚMY DLA WAS

Pomoc psychologiczna, psychiatryczna, pedagogiczna, terapeutyczna i logopedyczna oparta jest na poufności, szacunku i współpracy. Staramy się stworzyć bezpieczne warunki do poufnej rozmowy na każdy temat.