mgr Bogna Kotulak

Brain institute - psychologia i psychiatria bydgoszcz

Braininstitute Portret

mgr Bogna Kotulak

Psychoterapeuta

Doświadczenie

Jestem absolwentem Akademii Bydgoskiej , Wydział Pedagogiki i Psychologii. Posiadam ponad 25 letni staż pracy.
W 2009 r. uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr SP/0426/2009 zatwierdzony przez
Ministra Zdrowia. Ukończyłam różne szkolenia między innymi: Studium Metod Psychokorekcyjnych
przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej
prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Pracuje w nurcie behawioralno- poznawczym łącząc elementy nurtu psychodynamicznego. Swoje doświadczenie zdobywałam:
w Ośrodku Rehabilitacyjno- Readaptacyjnym Monar koło Lublina, Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki
Środowiskowej w Bydgoszczy, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Ministerstwa Zdrowia w
Piastowie, Zakładzie Karnym dla Kobiet w Grudziądzu, Poradni profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

O mnie

Pomagam osobom uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych, osobom współuzależnionym , osobom z problemami adaptacyjnymi na skutek reakcji na ciężki stres, Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Swoją pracę poddaje superwizji. Jako psychoterapeuta nieustannie się rozwijam i doskonalę swoje umiejętności, ponieważ największą wartością jest dla mnie dobro Pacjenta.

Konsultacje psychiatryczne - stacjonarne/online

Osoby dorosłe - 270 zł
Dzieci i młodzież - 320 zł

opłata receptowa 70 zł

Umów się na wizytę

Lub sprawdź innych specjalistów